Pecyn Hyfforddi i Rieni a Gofalwyr

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Newid mewn ymddygiad neu hwyliau
  • Mynd ar goll neu ddychwelyd adref yn hwyr yn rheolaidd
  • Bod â chariad sy'n h?n o lawer nag ef/hi
  • Dod â phethau newydd adref ac nad oes ganddo/ganddi yr arian i dalu amdanynt
  • Cyfnewid ei gr?p o ffrindiau arferol am gr?p h?n
  • Cyfarfod ag oedolion nad yw'n eu hadnabod, neu'n siarad â phobl nad yw'n eu hadnabod naill ai ar ei ffôn neu drwy safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • Siarad am ffrindiau/cariadon nad ydych wedi'u gweld o'r blaen

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi