Pecyn Hyfforddi i Dacsis

Pethau i gadw golwg amdanynt

  • Ymddygiad pobl sy'n teithio gyda'i gilydd, yn enwedig os oes oedolion gyda phobl ifanc
  • Oedolion yn rhoi person ifanc, a all fod o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, yn eich tacsi
  • Pobl ifanc sy'n edrych yn bryderus neu'n ofnus yng nghwmni oedolion
  • Pobl ifanc yn cael eu casglu i fynd i westai, yn enwedig ar adegau rhyfedd o'r dydd a'r nos

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi