Wythnos Gwirfoddolwyr 2017

Rydym yn cefnogi Wythnos y Gwirfoddolwyr (dydd Iau 1 - dydd Mercher 7 Mehefin 2017) i ddathlu'r cyfraniad gwych a wneir gan wirfoddolwyr ledled Cymru.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn gyfle i ddiolch i filiynau o wirfoddolwyr am y gwahaniaeth maent yn ei wneud i bob cymuned ledled y DU drwy roi o'u hamser.

Caiff yr ymgyrch flynyddol ei threfnu gan y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae'r ymgyrch hefyd yn gyfle i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda Heddlu Gwent.

Darllenwch ein proffiliau gwirfoddolwyr i gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli.

Dysgwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth a sut i ddechrau eich taith gwirfoddoli.

Gallwch ddilyn beth sy'n digwydd ar Twitter gan ddefnyddio'r hashnod #wythnosgwirfoddolwyr a #rwy'ngwirfoddoli