Ymgyrch Darwen

Ymgyrch: Ymgyrch Beiciau Modur Cymru Gyfan

Dyddiad Lansio: Dydd Llun 20 Mawrth 2017

Mae ymgyrch Cymru gyfan i geisio lleihau perygl marwolaethau ac anafiadau difrifol ar y ffyrdd sy'n gysylltiedig â beiciau modur ar droed.

Cynhelir Ymgyrch Darwen o ddechrau'r gwanwyn tan yr hydref. Wrth i'r tywydd wella, rydym yn tueddu i ddechrau gweld cynnydd mewn beiciau modur ar y ffyrdd ac mae ein swyddogion bellach yn cynnal patrolau beiciau modur gwelededd uchel sy'n targedu'r rhai sy'n reidio mewn modd gwrthgymdeithasol ac yn cyflawni troseddau traffig.

Yn ogystal ag erlyn troseddwyr, byddwn yn addysgu ac yn annog reidwyr i ymgymryd â rhagor o hyfforddiant i'w gwneud eu hunain yn ddiogelach ar y ffyrdd.

Mae swyddogion hefyd yn annog beicwyr i sicrhau bod eu peiriannau'n addas i'r ffordd fawr ac yn ddiogel i'w reidio er mwyn lleihau'r perygl y byddan nhw, a defnyddwyr eraill y ffyrdd, yn rhan o wrthdrawiad difrifol neu angheuol.

Gall pobl gael rhagor o gyngor drwy fynd i www.bikesafe.co.uk a gwefan Cymru ar Feic walesbybike.co.uk/?lang=cy