Pecyn Hyfforddi i Cyngor Cyffredinol

Pethau i gadw golwg amdanynt

 • Dod adref gydag anrhegion neu eitemau na ellir rhoi cyfrif amdanynt
 • Hwyliau’n newid a newid mewn cymeriad
 • Defnyddio cyffuriau neu alcohol
 • Derbyn lifft gan bobl sy'n h?n o lawer
 • Bod â chariad sy'n h?n o lawer
 • Niwed corfforol, fel cleisiau neu losgiadau sigarét
 • Mynd ar goll neu ddychwelyd adref yn hwyr yn rheolaidd
 • Cyfnewid ei gr?p o ffrindiau arferol am gr?p h?n
 • Cyfarfod ag oedolion nad yw'n eu hadnabod, neu'n siarad â phobl nad yw'n eu hadnabod naill ai ar ei ffôn neu drwy safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
 • Siarad am gariadon nad ydych wedi'u gweld o'r blaen
 • Pobl ifanc yn berchen ar fwy nag un ffôn symudol

PEIDIWCH AG ANWYBYDDU EICH GREDDF OS YDYCH YN AMAU BOD RHYWBETH O'I LE.

OS BYDDWCH YN GWELD RHYWBETH, DYWEDWCH RYWBETH.

  Lawrlwytho'r Deunyddiau Hyfforddi