Gorchymyn Gwasgaru – Canol Dinas Casnewydd

Mae Gorchymyn Gwasgaru wedi cael ei gyhoeddi yng nghanol dinas Casnewydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Dechreuodd y Gorchymyn am 4pm heddiw, dydd Iau 18 Ionawr a bydd mewn grym am 48 awr.

Daw'r Gorchymyn ar ôl pryderon gan y cyhoedd mewn perthynas â chael eu haflonyddu, eu dychryn neu eu gofidio yn dilyn adroddiadau o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys iaith ddilornus a grwpiau'n ymgynnull ar feiciau.

Mae'r ymddygiad wedi cael ei ddisgrifio fel difrïol a bygythiol.

Mae'r Gorchymyn yn rhoi pwerau i Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol gyfeirio unrhyw un i adael yr ardal benodol hon os ydynt yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu os yw swyddogion yn credu y gall eu hymddygiad arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os byddant yn dychwelyd i'r ardal honno ar ôl cael eu symud oddi yno, maen nhw'n wynebu cael eu harestio.