Adnabod rhywun sy’n yfed a gyrru’r Nadolig hwn?

Yn ddiweddar gwnaethom lansio ein hymgyrch Nadolig yn erbyn Yfed a Gyrru a Gyrru o dan Ddylanwad Cyffuriau er mwyn atgoffa pobl am beryglon gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a gofyn i'r cyhoedd roi gwybod am droseddwyr yn ddienw drwy ddefnyddio ein gwasanaeth testun newydd.
 
Wrth i'r Nadolig agosáu, unwaith eto rydym yn annog pobl i beidio â gyrru os byddant o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Cofiwch os byddwch yn cael diod yn y nos gallwch ddal i fod dros y terfyn y bore wedyn.
 
Rhwng 1 Rhagfyr a 18 Rhagfyr eleni, mae 41 o bobl wedi cael eu harestio am yrru o dan ddylanwad alcohol ac mae 8 unigolyn wedi cael eu harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau; byddwn yn parhau i gynnal profion anadl ar ochr y ffordd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos dros yr ?yl.


Dywedodd y Prif Arolygydd Cymorth Gweithredol, Martyn Smith: “Rydym yn ymrwymedig i wneud y ffyrdd yng Nghymru yn fwy diogel ac o flwyddyn i flwyddyn rydym yn codi ymwybyddiaeth o beryglon gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau drwy ymgyrchoedd fel hwn.


“Yn ddiweddar gwnaethom lansio cyfleuster tecstio er mwyn galluogi pobl i gysylltu â ni yn ddienw os ydynt yn adnabod rhywun sy'n yfed a gyrru neu'n gyrru o dan ddylanwad cyffuriau – y cyfan sydd ei angen arnom yw Rhif Cofrestru, Gwneuthuriad a Model y Cerbyd, Lleoliad, Amser a manylion y Gyrrwr os ydynt yn hysbys – anfonwch neges atom!


“Mae dathliadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn adeg i fwynhau, ac er y byddwn yn annog pawb i gael amser da, mae'n bwysig ailadrodd, os byddwch yn yfed, peidiwch â gyrru ac os byddwch yn gyrru, peidiwch ag yfed – mae mor syml â hynny!


Os oes gennych unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â rhywun a allai fod yn gyrru ar ôl yfed neu'n cymryd cyffuriau rhowch wybod i ni drwy anfon neges destun i 07464 645 100, neu rhowch wybod i ni ar 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser