29 swyddog ychwanegol i gymunedau Gwent

Ymunodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Amanda Blakeman, â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn Rodney Parade ar gyfer y seremoni cwblhau hyfforddiant ddiweddaraf.

Ymunodd 29 swyddog newydd â Heddlu Gwent, gan ddod yr ail ddosbarth i raddio drwy Fframwaith Cymwysterau Addysg newydd yr Heddlu.

Mae’r Fframwaith yn cwmpasu ystod o hyfforddiant proffesiynol i heddweision - o reng cwnstabl i’r prif swyddog - ac mae’n cefnogi Gweledigaeth Heddlu 2025 y Cyngor Penaethiaid Heddlu Cenedlaethol a’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throseddu.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl, Amanda Blakeman, “Roedd hi’n wych i gwrdd â’n swyddogion newydd yn Rodney Parade - yr ail o un deg naw o ddosbarthiadau y byddwn yn eu croesawu i Heddlu Gwent.

“Mae’r Fframwaith yn fath newydd o hyfforddiant i ni, ac mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n hynod o galed - rwyf mor falch drostyn nhw, ac yn falch eu bod nhw wedi dewis ymuno â Heddlu Gwent.

“Daeth pawb i’r seremoni yn edrych yn smart iawn, ond hefyd â llygad ar y dyfodol. Dyfodol lle byddan nhw’n gwasanaethu, diogelu a rhoi sicrwydd i’n cymunedau yng Ngwent. Rwy’n dymuno’r gorau i bob un ohonyn nhw ar gyfer eu dyfodol gyda ni.”

Dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent: “Roeddwn wrth fy modd i fod yn bresennol yn seremoni cwblhau hyfforddiant ein 29 recriwt newydd yn Heddlu Gwent y prynhawn yma. Mae’r seremonïau hyn yn ddiwrnodau hynod o bwysig yng ngyrfa heddwas newydd ac rwyf bob amser yn falch o gael ymuno â’r recriwtiaid, a’u teuluoedd a’u ffrindiau balch, ar gyfer y diwrnod arbennig iawn hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth yngl?n ag ymuno â Heddlu Gwent, ewch i https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddogion-yr-heddlu/.