A welsoch chi unrhyw beth? Apêl am wybodaeth yn dilyn lladrad yng Nghasnewydd.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ladrad ar Stryd Masnachol, Casnewydd.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r lladrad a ddigwyddodd tua 7.30pm dydd Sadwrn 7 Medi 2019, ger cyffordd Stryd Llanarth, cyferbyn a banc Lloyds.

Roedd y dioddefwr wedi bod yn beicio ar hyd Stryd Fasnachol pan aeth rhyw 10 o fechgyn ato. Yn ôl y disgrifiad roedd y bechgyn rhwng 14 a 15 oed.  Cafodd y dioddefwr ei fygwth i ddod oddi ar ei feic, ac yn y diwedd cafodd ei daro oddi arno. Ni ddioddefodd unrhyw anafiadau difrifol.

Cymerodd y bechgyn y beic ac aethant i gyfeiriad Pilgwenlli.

Mae bachgen 14 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ladrad ac mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth ers hynny tra bod ymchwiliad yn parhau.

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad hwn ac yn apelio am dystion i helpu eu hymholiadau; hoffem hefyd ddod o hyd i'r beic a gafodd ei ddwyn.

Yn ôl y disgrifiad mae'n feic mynydd GT Avalanche Sports o liw glas trydanol. Mae ganddo gyrn aur a charnau arian.

Os oes gennych chi wybodaeth a allai helpu, ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900330946, neu anfonwch neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.