A welsoch chi unrhyw beth? Beic oddi ar y ffordd wedi cael ei ddwyn o garej yn Llanbradach

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn Park View, Llanbradach.

Digwyddodd y fyrgleriaeth dros nos, dydd Mawrth 5 Tachwedd. Cafodd wal gefn y garej ei dymchwel a chafodd beic oddi ar y ffordd Husqvarana 300 Enduro gwyn ei ddwyn.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld y beic hwn neu sydd ag unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 147 6/11/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.