A welsoch chi unrhyw beth? Byrgleriaeth yn Argoed

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn cyfeiriad ar Heol Pen Rhiw'r Eglwys yn Argoed.

Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd rhwng 8pm dydd Iau 11 Ebrill a 6.30am dydd Gwener 12 Ebrill. Torrwyd i mewn i ysgubor a chafodd trelar Ivor Williams gwerth tua £3000 ei ddwyn ynghyd â chloddiwr bach gwerth £8000 a nifer o offer eraill.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio ar unrhyw un a all fod â gwybodaeth a allai helpu ein hymholiadau i gysylltu â ni.  Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 41 12/4/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent.