A welsoch chi unrhyw beth? Dwy ferch y daeth dyn atynt yn Ystrad Mynach.

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl hysbysiad bod dyn anhysbys wedi mynd i fyny at ddwy ferch, un 10 oed a'r llall yn 16 oed, tra oedden nhw'n cerdded ar hyd Stryd Fasnachol, Ystrad Mynach, tua 8.30am dydd Mercher 6 Tachwedd 2019.

Credir bod y dyn wedi mynd i fyny at y merched a cheisio sgwrsio gyda nhw gan eu dilyn am gyfnod byr.

Mae ein hymholiadau'n parhau ar hyn o bryd.

Dywedodd Rhingyll Emma Sowrey o dîm plismona cymdogaeth Gogledd Caerffili; "Er bod y digwyddiad hwn wedi peri gofid i'r plant dan sylw, ni chawsant eu niweidio mewn unrhyw ffordd.

"Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900410294 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at ein cyfrifon Facebook neu Twitter. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111 hefyd."