A welsoch chi unrhyw beth? Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn geisio gafael mewn merch yn Abersychan.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl hysbysiadau bod dyn anhysbys wedi mynd i fyny at ferch 11 oed a oedd yn cerdded ar hyd Stryd Iarll, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel "y llwybr cerrig/stony path", Abersychan tua 7.50am ddydd Llun 21 Hydref 2019.

Aeth y dyn i fyny at y dioddefwr a dywedir ei fod wedi gafael yn ei llaw a cheisio ei thynnu oddi yno. Rhedodd y dioddefwr i ffwrdd a hysbysodd yr heddlu am y digwyddiad.

Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn wyn, yn ei 40au ac roedd ganddo wallt tywyll, cyrliog a oedd yn dangos o dan dop du gyda chwfl a chordau gwyn. Roedd yn gwisgo trowsus tracwisg llwyd tywyll neu frown ac esgidiau rhedeg coch. Roedd yn gwisgo menig du ac yn cario bag cefn du hefyd.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth.

Os oeddech chi yn yr ardal ac os gwelsoch chi unrhyw beth, neu os gwelsoch chi unrhyw un sy'n swnio fel y dyn yn y disgrifiad hwn yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal ar y pryd, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900388770, neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111 hefyd.