A welsoch chi unrhyw beth? Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn County Industrial Supplies ar Stryd Chapel yng Nghwmbrân.

A welsoch chi unrhyw beth? Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn County Industrial Supplies ar Stryd Chapel yng Nghwmbrân. Torrodd pedwar troseddwr i mewn i'r siop tua 1.45am dydd Mercher 29ain Awst a dwyn offer gwerth tua £40,000 cyn gadael mewn fan Ford Transit wen.

 

A welsoch chi unrhyw beth? Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y fyrgleriaeth hon a allai ein helpu ni gyda’n hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 38 29/8/18.