A welsoch chi unrhyw beth? Ymgais i ladrata ar Heol Caerdydd yng Nghasnewydd

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn hysbysiad am ymgais i ladrata yn Subway ar Heol Caerdydd, Casnewydd.

Digwyddodd tua 12.20am dydd Iau 19 Medi. Roedd aelod o staff yn cau'r eiddo pan aeth dyn i fyny ato a'i fygwth a dweud wrtho am agor y coffor. Llwyddodd yr aelod staff i weithredu'r larwm a rhedodd y troseddwr i ffwrdd.  Ni chafodd yr aelod o staff ei niweidio yn ystod y digwyddiad.

Yn ôl y disgrifiad roedd y troseddwr yn wyn, yn ei 20au canol neu hwyr, tua 5 troedfedd 11 modfedd o daldra, yn fyrdew ac roedd yn gwisgo siaced ddu.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai helpu i adnabod y troseddwr.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900346076 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.