A welsoch chi unrhyw beth? Ymosodiad ar ddyn ar gylchfan Pont Bedwas yr A468

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl ymosodiad ar ddyn ar gylchfan Pont Bedwas yr A468, ger Parc Manwerthu Crossways, Caerffili.

Digwyddodd yr ymosodiad tua 2.15am dydd Mercher 3 Ebrill 2019. Yn union cyn yr ymosodiad roedd y dioddefwr gwrywaidd wedi bod mewn gwrthdrawiad pan darodd ei gar, BMW du, yn erbyn postyn lamp. Stopiodd Astra glas, a oedd wedi bod yn gyrru y tu ôl i'r BMW cyn y gwrthdrawiad, a daeth dau ddyn at y gyrrwr. Gwnaethant ymosod arno trwy ei ddyrnu a'i gicio gan achosi toriadau a chleisiau iddo cyn cymryd ei waled.

Yn dilyn ymholiadau gan swyddogion, cafodd dyn 28 oed o ardal Caerffili ei arestio ar amheuaeth o ladrad ac mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau'n parhau.

Mae swyddogion yn dal i ymchwilio i'r digwyddiad hwn ac maen nhw'n apelio am wybodaeth gan unrhyw un a all fod wedi gweld y gwrthdrawiad neu'r ymosodiad.

Yn ôl y disgrifiad roedd y tramgwyddwr cyntaf yn ddyn gwyn, trwm a oedd yn gwisgo crys-t lliw golau. Disgrifir yr ail dramgwyddwr fel dyn gwyn gyda gwallt byr pigog, yn gwisgo tracwisg ac esgidiau rhedeg.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu mewn perthynas â'r digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 24 03/04/19. Gallwch anfon gwybodaeth atom trwy neges uniongyrchol ar dudalennau Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw at 0800 555 111.