A welsoch chi unrhyw beth? Ymosodiad ar Heol Heather, Maendy

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiadau am ymosodiad ar Heol Heather, Maendy, dydd Sul 26 Mai 2019.

Digwyddodd y ffrwgwd tua 11.10pm pan aeth pump o fechgyn anhysbys i fyny at y dioddefwr. Derbyniodd y dioddefwr doriadau a chleisiau, torrwyd rhai o'i asennau a chafodd driniaeth yn yr ysbyty.

Yn ôl y disgrifiad roedd y troseddwyr yn eu harddegau ac roedd pob un ohonynt yn gwisgo hwdis du. Credir bod dau o'r bechgyn tua 6 troedfedd o daldra, ac mae un ohonynt o hil gymysg ac yn fain. Credir bod y tri bachgen arall tua 5 troedfedd 6 modfedd o daldra. Mae gan un ohonynt wallt brown tywyll ac mae gan un arall wallt brown golau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 572 o 26/5/19 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent.