Achos o ddwyn yn Ystâd Ddiwydiannol Pontnewynydd - Pont-y-p?l

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i achos o ddwyn yn Ystâd Ddiwydiannol Pontnewynydd ym Mhont-y-p?l.

Cafodd 170 bocs o bropan a 316 bocs o nwy MAP2 eu dwyn rhywbryd rhwng 6-27 Mai.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000183669. Gallwch anfon neges uniongyrchol at y llu ar Facebook neu Twitter hefyd. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.