Adfer eitemau wedi’u dwyn yn ystod cyrch cynnar yn Abertyleri

Tua 8.20 o’r gloch bore ddoe dydd Mercher 11 Mawrth, bu cyrch gan yr heddlu ar adeilad yn Somerset Street, Abertyleri. 

Yn dilyn gwybodaeth gan y gymuned, cyflwynwyd gwarant dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau gan y Tîm Plismona Cymunedol yn ogystal â’n Huned Cymorth Ardal.

Cyflenwyd y warant gan ein heddweision arbenigol, gan gynnwys: swyddogion mynediad arbenigol a swyddogion chwilio medrus.

Yn ystod y warant, cafwyd hyd i eitemau y credwn oedd wedi’u dwyn, gan gynnwys beiciau, offer pysgota, beiciau modur bach a thwls.

Mae swyddogion bellach yn cysylltu â rhai sydd wedi dioddef achosion o ddwyn yn yr ardal yn ddiweddar, er mwyn ceisio dod o hyd i berchnogion rhai o’r eitemau a gasglwyd.

Cafodd dyn 32 oed o ardal Abertyleri ei arestio dan amheuaeth o fwrgleriaeth. Mae’n parhau yn y ddalfa.

Os oes gennych chi wybodaeth neu os ydych chi'n adnabod unrhyw eitemau y daethpwyd o hyd iddyn nhw, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu Log 2000084390.

Neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom drwy'r cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter.