Bwrgleriaeth Waethygedig - Casnewydd

Tua 12.55am ddydd Gwener, 15 Mawrth 2019, cawsom wybod am achos o fyrgleriaeth waethygedig mewn cyfeiriad yng Nghilgant Clyffard, Casnewydd.

Credir bod chwe pherson wedi gwthio eu ffordd i mewn i'r eiddo. Ymosodwyd ar fenyw. Cafodd anafiadau i'w hwyneb, ond ni chredir eu bod yn ddifrifol. Wedyn, gadawodd y rhai dan amheuaeth y lleoliad.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn, neu a allai fod wedi'i weld, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cofnod 14 o 15/3/19. Gallwch hefyd anfon neges atom ar Facebook a Twitter, neu gallwch ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.