Ail apêl am wybodaeth i ddod o hyd i Jaymie James sydd ar goll

Mae Heddlu Gwent yn apelio eto am wybodaeth am Jaymie James, dyn sydd wedi bod ar goll a heb ei weld ers tua hanner dydd, dydd Gwener 13 Hydref 2017.

Y tro diwethaf i'r dyn 50 oed o Bont-y-p?l gael ei weld oedd yn Tan y Coed.

Mae gan Jaymie gyflwr meddygol y mae angen meddyginiaeth ar ei gyfer. Nid oes modd iddo gael y feddyginiaeth ei hun ac o ganlyniad gallai fod yn beryglus iddo ef ei hun neu i bobl eraill.

Yn ôl y disgrifiad mae Jaymie yn wyn, tua 6'2" o daldra, yn denau gyda gwallt brown a barf hir brown. Mae'n aml yn gwisgo sandalau a siorts gwyrdd fel rhai'r fyddin, a siwmper.

Os gwelwch chi Jaymie, peidiwch â mynd ato gan ei fod wedi bod yn dreisgar yn y gorffennol.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu rhif cofnod 376 15/10/17 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.