Allwch chi ein helpu ni i ddod o hyd i Tamoor Hasan sydd wedi dianc o'r ysbyty?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i glaf sydd wedi dianc o ofal Ysbyty Llanarth Court.

Hysbyswyd bod Tamoor Hasan, 33 oed, ar goll tua 4pm dydd Llun 27 Ionawr a'r tro diwethaf iddo gael ei weld oedd yn Y Fenni.   

Yn ôl y disgrifiad mae Hasan o dras Asiaidd, tua 5' 9" o daldra, mae'n fawr ac mae ganddo wallt byr du a llygaid brown. Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn gwisgo trowsus rhedeg llwyd, crys-t gwyn, siwmper Adidas ddu, sandalau du, sanau porffor a chot lwyd.

Credir efallai ei fod yn ardal Birmingham gan fod ganddo gysylltiadau yno.

Mae Tamoor Hasan yn cael ei ystyried i fod yn risg posibl gan nad yw dan amodau wedi'u rheoli mwyach. Os gwelwch chi Tamoor Hasan neu os ydych chi'n gwybod lle mae ef, cysylltwch â ni trwy ffonio 101 a dyfynnu rhif cofnod 345 27/01/20 neu gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at gyfrifon Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111.