Allwch chi helpu? Apel am wybodaeth am lladrad, Caerffili

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiadau am lladrad yn Superdrug, Caerffili. Digwyddodd y lladrad tua 3pm ddydd Mercher 30 Hydref 2019.

Honnir bod y troseddwr gwrywaidd wedi ceisio cymryd eitemau o'r siop pan aeth aelod staff benywaidd i fyny ato. Gwthiodd yr aelod staff, gan achosi anaf i'w chefn a'i llaw, cyn gadael y siop gyda gwerth rhyw £300 o nwyddau.

Mae swyddogion yn ymchwilio a hoffent siarad â'r dyn yn y llun hwn gan eu bod yn credu efallai y gall ein helpu gyda’n hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn ffonio 101, gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900401397.


Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.