ALLWCH CHI HELPU? Apêl am wybodaeth ar ôl gwrthdrawiad yng Nghoed-duon

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng car a cherddwr yng Nghoed-duon tua 7pm dydd Sadwrn 11 Ionawr.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng merch 13 oed a Ford Focus ar groesfan ger tafarn Bumble Bee ar y B4254.

Cafodd y ferch fân anafiadau i'w gwddf a'i choesau.

Rydym yn gobeithio darganfod pwy oedd yn gyrru car du a beidiodd ag aros i weld a oedd y ferch yn iawn ac a allai ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Yn ôl y disgrifiad roedd hi'n fenyw wyn, tua 30 oed, gyda gwallt melyn wedi'i dorri mewn steil 'bob'.

Mae swyddogion yn apelio ar dystion neu unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i ffonio Heddlu Gwent ar 101, neu i gysylltu â'r llu ar ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000016309.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.