Allwch chi helpu? Apêl am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd un cerbyd yng Ngelligaer

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd a ddigwyddodd yng Ngelligaer tua 10pm ddydd Sul 27 Hydref 2019.

Un car oedd yn y gwrthdrawiad ar y gyffordd rhwng Heol Adam a Heol Gelligaer, sef Vauxhall Astra arian.

Nid oedd unrhyw sôn am anafiadau o ganlyniad i'r gwrthdrawiad.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu sydd â delweddau camera dashfwrdd, neu unrhyw un ag unrhyw wybodaeth bellach, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900399277 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter.