Allwch chi helpu? Apêl am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ym Mhontllanfraith

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd oddi ar y B4251, ger mynedfa ffatri Switchgear ym Mhontllanfraith ddydd Gwener 29 Medi 2019.

Dywedodd dyn 53 oed o Gaerffili wrth yr heddlu bod dyn arall wedi ymosod arno tua 3pm.

Aeth y dioddefwr i'r ysbyty i gael triniaeth.

Arestiwyd dyn 33 oed o Gaerffili ar amheuaeth o ymosodiad ac mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu wrth i ymholiadau barhau.

Mae swyddogion yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld yr ymosodiad neu sydd ag unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd o'r B4251 ar adeg yr ymosodiad i gysylltu â nhw.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai helpu ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900359207.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.