Allwch chi helpu? Apêl am wybodaeth yn dilyn ymosodiad yn ardal Heol Malpas/Heol Casnewydd, Llantarnam

Mae ditectifs yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad. Rydym yn credu bod yr ymosodiad wedi digwydd yn ardal Heol Malpas/Heol Casnewydd, Llantarnam.

Rydym yn credu bod y drosedd wedi digwydd ar ôl i'r dioddefwr adael Casnewydd pan gafodd ei gollwng o dacsi yn ardal Heol Malpas tua 4am dydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Dyweder bod rhywun wedi tynnu'r dioddefwr, sydd yn ei hugeiniau, i mewn i'r gwrych ac wedi ymosod arni wrth iddi gerdded at ei chartref. Mae hi'n gwella adref ar hyn o bryd.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai ein helpu ni gyda'n hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900395777. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org