Allwch chi helpu? Apêl am wybodaeth yn sgîl gwrthdrawiad traffig ar Ffordd Osgoi Llanbradach.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn sgîl gwrthdrawiad traffig ar yr A469 Ffordd Osgoi Llanbradach tua 9.30am ar Ddydd Sadwrn y 3ydd o Awst 2019.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng Land Rover Discovery a beiciwr. Anafwyd y beiciwr yn ddifrifol, ac aethpwyd â’r beiciwr I Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd lle arhosiff mewn cyflwr sefydlog. Ni anafwyd gyrrwr y cerbyd.

Gofynnir i yrrwyr oedd yn yr ardal ar y pryd edrych ar eu fideo “dash cam” er mwyn dod o hyd i unryw wybodaeth bellach all gynorthwyo swyddogion yn eu hymholiadau.

Os gweloch chi’r gwrthdrawiad, neu os oes unryw wybodaeth gyda chi, ffoniwch 101 gan roi rhif 146 a’r dyddiad 03/08/19.

Fel arall, anfonwch neges uniongyrchol atom yn nhudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Trydar Heddlu Gwent, neu gysylltwch yn ddi-enw â Crimestoppers ar 0800 555111.