ALLWCH CHI HELPU? Apêl ar ôl i deledu gael ei ddwyn o d? llety yng Nghasnewydd

Cawsom ein hysbysu am ladrad o gyfeiriad yn Heol Stow Hill, Casnewydd, tua 5.10pm ddydd Sadwrn 11 Ebrill ar ôl i deledu gael ei ddwyn o D? Llety The Knoll.

Mae swyddogion yn gobeithio siarad â dyn 31 oed o ardal Casnewydd, a oedd yn aros yn y t? llety ar y pryd gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Rydym yn apelio ar unrhyw dystion, neu unrhyw unigolion a all fod â delweddau teledu cylch cyfyng, delweddau camera dashfwrdd o gerbyd ar y stryd, neu wybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000123079.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.