ALLWCH CHI HELPU? Apêl yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo yn Nh?-du

Cawsom hysbysiad am fyrgleriaeth mewn cyfeiriad yn Rhodfa Ebeneser, T?-du, Casnewydd tua 9pm ddydd Sul 15 Mawrth.

Aeth tri dyn yn gwisgo mwgwd, dau ohonyn nhw'n cario arfau, i mewn i'r eiddo. Cafodd swm o arian ei ddwyn o'r tu fewn i'r eiddo a chafodd beic ei ddwyn o'r tu allan.

Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn cyntaf yn ei 20au cynnar, tua 5 troedfedd 9 modfedd o daldra ac yn fain.

Roedd yn cario morthwyl gyda thâp gwyrdd wedi ei lapio o gwmpas yr handlen.

Roedd yr ail ddyn rhwng 16 a 20 oed a thua 6 troedfedd 2 fodfedd o daldra. Roedd yn cario'r hyn y credir i fod yn ddryll.

Roedd y trydydd dyn tua 16 neu 17 a thua 5 troedfedd 6 modfedd o daldra. 

Roedd y beic yn feic mynydd Carrera Vulcan du a gwyrdd, ac mae ganddo adlewyrchyddion melyn-wyrdd unigryw ar yr olwynion a chapiau llwch gwyrdd, siâp grenâd ar y falfiau aer.

Rhedodd y dynion ar hyd Rhodfa Ebeneser tuag at Lôn High Cross, ond credir eu bod wedi mynd trwy Barc Thornbury.

Rydym yn apelio ar unrhyw dystion, neu unrhyw unigolion a all fod â delweddau teledu cylch cyfyng neu ddelweddau camera dashfwrdd o gerbydau wedi parcio ar y stryd, neu wybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000093437.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch hysbysu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.