Allwch chi helpu? Apêl yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar Heol Langstone Court, Casnewydd

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar Heol Langstone Court, Casnewydd.

Tua 11.40am dydd Iau 18 Gorffennaf 2019, cawsom ein hysbysu am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng tractor a gweithiwr priffyrdd o dan yr M4 ar Heol Langstone Court, Casnewydd.

Yn drist, cyhoeddwyd fod dyn wedi marw ar y safle o ganlyniad i anafiadau a achoswyd yn ystod y digwyddiad.

Hoffai swyddogion siarad ag unrhyw un a ddefnyddiodd y ffordd ac a oedd yn ymwybodol o'r gwaith ffordd rhwng dydd Llun 15 a dydd Iau 18 Gorffennaf, yn arbennig unrhyw un a allai fod â delweddau camera dashfwrdd o'r siwrnai.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 183 o 18/07/19.