ALLWCH CHI HELPU: Apêl yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffordd rhwng Rogiet a Gwndy

Fe wnaethom ni dderbyn adroddiad o wrthdrawiad traffig y ffordd rhwng dau gar ar Ffordd Cil-y-coed y B4245 rhwng Rogiet a Gwyndy tua 11.25am ddydd Iau 19 Mawrth.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Peugeot 308 arian a Toyota Yaris coch.

Yn anffodus, bu farw menyw 71 mlwydd oed o ardal Cil-y-coed, a oedd yn gyrru’r Yaris. Gellir ei henw bellach yn Ann Hadwick.

Mae heddweision yn parhau i ymchwilio i’r digwyddiad ac maen nhw eisiau siarad ag unrhyw un a welodd y ddamwain ac unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y ffordd honno ar yr amser yna a allai fod â recordiad camera dashfwrdd o’r digwyddiad.

Rydym ni’n awyddus i siarad â gyrrwr fan panel Volkswagen Transporter gwyn a oedd yn teithio y tu ôl i’r Toyota Yaris ar adeg y gwrthdrawiad oherwydd ei bod yn bosibl bod gan y gyrrwr wybodaeth bwysig allai helpu’r ymchwiliad.

Gall unrhyw un a welodd y digwyddiad hwn, neu sydd â recordiad camera dashfwrdd o’r digwyddiad, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu naill ai cyfeirnod log 2000097295 neu 105 19/30/20.

Gallwch hefyd gysylltu â’r heddlu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter.