ALLWCH CHI HELPU? Beiciau wedi cael eu darganfod mewn cyfeiriad yng Nghasnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i swyddogion ddod o hyd i ddau feic o gyfeiriad yn ardal Maendy, Casnewydd ddydd Iau 21 Mai.

Yn ôl y disgrifiad mae'r beiciau, y credir eu bod nhw wedi cael eu dwyn, yn feic rasio Raleigh glas gyda handlenni bob lliw a beic mynydd Apollo du.

Rydym wedi arestio dyn 33 oed o ardal Casnewydd ar amheuaeth o fyrgleriaeth ac ymosodiad trwy guro gweithiwr y gwasanaethau brys.

Mae wedi cael ei gyhuddo o fyrgleriaeth ac ymosodiad trwy guro gweithiwr y gwasanaethau brys.

Rydym wedi arestio menyw 28 oed o ardal Casnewydd ar amheuaeth o fyrgleriaeth hefyd. Mae wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth amodol.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y beiciau hyn, neu sy'n gwybod pwy sy'n berchen arnynt, ffonio CID Casnewydd ar 01633 245 443, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000175497.