Allwch chi helpu? Byrgleriaeth - Heol Somerset, Casnewydd

Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth mewn t? ar Heol Somerset yng Nghasnewydd lle cafodd car ei ddwyn.

Digwyddodd tua 4.15am dydd Mawrth 4 Chwefror.

Cymerwyd allweddi Renault Clio coch yn ystod y fyrgleriaeth ac yna cymerwyd y car. Ymysg yr eitemau eraill a gafodd eu dwyn roedd:

Teledu Sony Bravia 50 modfedd
Cardiau banc
Esgidiau rhedeg Adidas Gazelle du
Pwrs Lipsy du gydag addurn blodyn
B?ts Blowfish brown i fenyw, maint 7, newydd sbon yn y bocs.

Mae'r car wedi cael ei ddarganfod ers hynny ac mae ymholiadau'n parhau.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000042196. Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter hefyd os oes gennych chi unrhyw wybodaeth. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.