Allwch chi helpu? Dyn wedi ei weld yn ymddwyn yn anweddus yn ardal Crosskeys a Rhisga

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn dau hysbysiad am ddyn yn cael ei weld yn cyffwrdd ei hun yn anweddus yn gyhoeddus yn ardal Rhisga a Crosskeys. Hysbyswyd bod y digwyddiad cyntaf wedi digwydd ddydd Gwener 6 Rhagfyr tua 1pm. Gwelwyd dyn yn dinoethi ei organau rhywiol yn ardal Stryd Cobden, Crosskeys. Roedd y dyn yn gwisgo cot ddu gyda motiff aur ar y fraich a throwsus rhedeg lliw golau. Pan gafodd ei herio, rhedodd y dyn i ffwrdd.

Hysbyswyd bod yr ail ddigwyddiad wedi digwydd ddydd Mawrth 10 Rhagfyr tua 3.30pm. Gwelwyd dyn yn cyffwrdd ei hun yn anweddus ar lwybr y gamlas rhwng Gelli Avenue a Lower Wyndham Terrace yn Rhisga. Roedd y dyn yn gwisgo trowsus tracwisg du a siaced ddu. Eto, rhedodd i ffwrdd pan gafodd ei herio.

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn trin y digwyddiadau fel rhai cysylltiedig. Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn wyn, tua chwe throedfedd o daldra, rhwng 18 a 30 oed, gyda gwallt brown, byr.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn gofyn am wybodaeth gan unrhyw un a allai helpu i adnabod y dyn hwn.

Dywedodd Aled George, Arolygydd Heddlu Gwent yng Nghoed-duon a Rhisga: "Wrth reswm, mae'r ddau ddigwyddiad yn achos pryder i drigolion lleol. Hoffwn bwysleisio, ar y ddau achlysur, nad oedd yr ymddygiad wedi ei gyfeirio at unrhyw blant ac nad oedd unrhyw blant yn bresennol.  Rydym yn cynnal ymholiadau i geisio darganfod pwy yw'r unigolyn sy'n gyfrifol, ac ymdrin ag ef. Mae swyddogion lleol ar batrôl yn amlach ac os oes gan unrhyw un bryderon, siaradwch â nhw."

"Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am un o'r digwyddiadau hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900364432. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent”.