Allwch chi helpu? Offer wedi cael eu dwyn a chi ar goll, Wattsville

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl i offer gael eu dwyn o eiddo yn Wattsville.

Mae’r preswylwyr yn hynod o bryderus gan fod eu ci, Bleiddgi o’r enw Sasha (gweler y llun), ar goll hefyd.  Nid yw’n hysbys ar hyn o bryd a gafodd Sasha ei dwyn neu a redodd hi i ffwrdd yn ystod y digwyddiad.

Targedwyd yr eiddo ar Lon Ynys Hywel rhywbryd rhwng 7.45am a 7.30pm ar y 12fed o Chwefror.

Mae’r offer a gafodd eu dwyn yn cynnwys:

Cloddiwr TAKEUCHI TB230 coch a gwyn a holltwr coed POSCH gwyrdd ac oren ar drelar IVOR WILLIAMS 6x16 troedfedd (rhif cofrestru CV15 WVN)
Dadlwythwr MECALAC 1 tunnell melyn (mae’n debygol ei fod wedi cael ei yrru o’r eiddo)
Asglodiwr FORST oren a du
Peiriant torri clawdd STIHL oren a gwyn
Llif gadwyn HUSQVARNA oren
Llif polyn STIHL  gwyn ac oren

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo ein hymholiadau, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 410 12/02/20, ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar ein tudalennau Facebook neu Twitter.