Allwch chi helpu? Tân gwyllt yn cael ei anelu at babell yn ardal Caerffili

Heddiw, dydd Iau 7 Tachwedd 2019, derbyniodd swyddogion hysbysiad o bryder am les deiliaid pabell rydym yn credu oedd wedi cael ei chodi yng nghanol tref Caerffili.

 Daeth yr hysbysiad yn dilyn fideo a oedd wedi cael ei roi ar Facebook yn dangos tân gwyllt yn cael ei anelu at y babell.

 Yn dilyn yr hysbysiad mae swyddogion wedi bod yn gwirio lles pobl rydym yn credu sy'n ddigartref yn ardal Caerffili. Gallwn gadarnhau nad ydym wedi cael ein hysbysu am unrhyw anafiadau.

Dywedodd Arolygydd Caerffili, Gavin Clifton: "Mae'r ymddygiad hwn yn ddifeddwl a byddwn yn ymchwilio ac yn ymdrin â'r bobl sy'n gyfrifol yn gadarn. Gallai canlyniadau'r weithred hon fod wedi bod yn erchyll.  Rydym yn credu bod hyn wedi digwydd gyda'r nos dydd Mawrth 5 Tachwedd ac rwy'n apelio ar unrhyw un ag unrhyw wybodaeth i gysylltu trwy ffonio Heddlu Gwent ar 101, neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein tudalen Facebook a Twitter."