Apêl am dystion ar ôl gwrthdrawiad traffig ffyrdd ym Mlaenau

Cawsom ein hysbysu am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng car a cherddwr ar Stryd Fawr, Blaenau am 12.35am ddydd Iau 2 Ionawr.

Aethpwyd â dyn 33 oed i'r ysbyty i gael triniaeth ac mae mewn cyflwr sefydlog ar hyn o bryd.

Rydym wedi arestio dyn 25 oed o ardal Blaenau ar amheuaeth o ymgais i lofruddio ac mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae rhan o'r Stryd Fawr ar gau o hyd i gerddwyr a thraffig i'r ddau gyfeiriad.

Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad neu sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gyflwyno eu hunain.

Ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 neu anfonwch neges uniongyrchol at ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000001314.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.