Apêl am dystion ar ôl lladrad yn Hen Gwmbrân 

Rydym ni’n apelio am wybodaeth ar ôl derbyn adroddiad o ladrad yn Hen Gwmbrân am tua 11pm ddydd Gwener 18 Medi. 

Fe wnaeth menyw 66 mlwydd oed o ardal Cwmbrân adael tafarn The Halfway ar Commercial Street tua 11pm a daethpwyd o hyd iddi’n anymwybodol ger y gamlas, yn agos i Star Street, tua 11.05pm. 

Yn ystod y lladrad, dioddefodd y fenyw anafiadau mân i’w phen a’i chefn, ac mae hi’n credu y cafodd ei dal gerfydd ei gwallt gan achosi iddi syrthio i’r llawr. 

Ychwanegodd bod £150 wedi’i gymryd o’i bag llaw, ac roedd £95 o hwnnw mewn amlen bingo ‘Club 3000’. 

Mae Heddlu Gwent yn apelio am unrhyw dystion neu unrhyw unigolion a allai fod â fideo o gamera cylch cyfyng neu wybodaeth yn ymwneud â’r digwyddiadau i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod log 2000343577 neu 29 19/09/20. 

Gallwch hefyd gysylltu â’r heddlu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter a gallwch roi gwybod am unrhyw wybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.