Apêl am dystion yn dilyn anhrefn yng Nghasnewydd

ALLWCH CHI HELPU? A WELSOCH CHI UNRHYW BETH?

Gwnaethom ymateb i ddigwyddiad o anhrefn yng Nghasnewydd tua 1.35pm ddydd Gwener 8 Mai, yn dilyn digwyddiad ger cyffordd Heol Fasnachol a Chilgant y Capel.

Mae Heddlu Gwent yn apelio am unrhyw dystion neu unigolion a all fod â delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd o gerbyd mewn perthynas â'r digwyddiad hwn, ac yn gofyn iddyn nhw gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000158038.  

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.