Apêl am dystion yn dilyn ymosodiad

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad yng Nghasnewydd.

Mae swyddogion yn ymchwilio i ymosodiad a ddigwyddodd ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol ar gylchfan caeau chwarae Maesglas ddydd Mercher 19 Chwefror, rhwng 5pm a 5.30pm.

Digwyddodd yr ymosodiad ar ôl mân wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng Toyota Avensis coch a fan Transit wen.

Derbyniodd dyn yn ei 70au anafiadau i'w wyneb yn ystod yr ymosodiad.

Mae dyn 46 oed o Abertawe wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad ac mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd ag unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd o'r ardal ar yr adeg honno, i gysylltu â ni.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000062128 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch gysylltu â ni trwy neges uniongyrchol ar ein tudalennau Facebook a Twitter hefyd.