Apêl am wybodaeth ar ôl i ddau gi bach gael eu dwyn - Y Fenni

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddau gi potsiwr gael eu dwyn.

Cafodd y c?n bach, un ci ac un gast, y ddau o dan 12 mis oed, eu dwyn o safle awyr agored mewn eiddo ym  Mhenperlleni, Y Fenni.

Fe'u cymerwyd  rywbryd rhwng 7.30am a 5.30pm ddydd Mercher 30 Medi.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad neu sy’n gwybod lle mae’r c?n bach ffonio 101 neu anfon neges uniongyrchol atom gan ddyfynnu log 330 30/09/20.

Yn ogystal â hyn, anogir perchnogion c?n i gymryd camau diogelwch ychwanegol i sicrhau diogelwch eu c?n:

- Sicrhewch fod gan eich anifail anwes microsglodyn - os bydd eich ci yn rhedeg i ffwrdd a'i fod yn cael ei ganfod, gellir dod o hyd i chi yn hawdd fel ei berchennog. Os caiff eich ci ei ddwyn, pan fydd yn mynd at y milfeddyg, bydd yn darganfod bod gan y ci ficrosglodyn a chewch eich adnabod fel ei wir berchennog

- Peidiwch â gadael c?n heb eu goruchwylio ar y stryd, hyd yn oed os yw’r gymuned yn fach ac yn gyfeillgar

- Peidiwch â'u gadael nhw ar eu pen eu hunain mewn car – yn enwedig pan fydd y tywydd yn dechrau cynhesu

- Sicrhewch fod eich gardd yn ddiogel a pheidiwch â'u gadael ar eu pen eu hunain am gyfnodau hir o amser

- Os ydych chi’n eu cadw y tu allan, gwnewch yn si?r bod eich eiddo a'ch cytiau c?n yn ddiogel