Apêl am wybodaeth ar ôl i fricsen gael ei thaflu drwy ffenest -  Garndiffaith

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i fricsen gael ei thaflu drwy ffenest eiddo yng Ngarndiffaith.

Targedwyd yr eiddo ar Deras yr Ymerodraeth, Heol Stanley tua 7.30pm ddydd Sadwrn y 9fed o Fai.

Yn ffodus, ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Yn ôl y disgrifiad roedd y troseddwr yn wryw gwyn ac roedd yn gwisgo siwmper ddu gyda chwfl a throwsus rhedeg du.

 Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn a allai helpu swyddogion gyda'u hymchwiliad, ffoniwch 101 neu anfonwch neges uniongyrchol atom ni gan ddyfynnu 2000160252.