Apêl am wybodaeth ar ôl i moped gael ei ddwyn yng Nghasnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yng Nghasnewydd.

Mae ditectifs yn ymchwilio i ladrad a ddigwyddodd yn y maes parcio ger Clwb Llafur Ringland, Ringland Circle, ddydd Sadwrn 10 Hydref, tua 5.30pm.

Riportiodd dyn 20 oed bod gr?p o ddynion ifanc wedi mynd i fyny ato a’i wthio oddi ar ei moped.

Ni chafodd y dioddefwr ei anafu ond cafodd ei sgwter Lexmoto Echo coch a du, rhif plât DV70 SFK, ei ddwyn.

Mae swyddogion yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y lladrad i gysylltu trwy ffonio 101 gan ddyfynnu cyfeirnod 2000370057.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld y moped yn yr ardal neu sydd wedi cael cynnig prynu moped (tebyg i’r un yn y llun) gysylltu hefyd.

Gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth atom ar Facebook and Twitter hefyd.

Gellir riportio gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.