Apêl am wybodaeth - Ffon wreichion wedi ei thanio a'i rhoi trwy dwll llythyrau yn Newbridge

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl cael ei hysbysu bod ffon wreichion wedi'i thanio wedi cael ei rhoi trwy dwll llythyrau mewn eiddo yn Greenfield dros nos rhwng dydd Llun 12fed a dydd Mawrth 13eg Tachwedd 2018.

 

Yn ffodus, ni chafodd neb ei anafu ac nid achosodd y ffon wreichion unrhyw ddifrod.

 

Mae swyddogion yn awyddus i siarad ag unrhyw un a oedd yn yr ardal adeg y digwyddiad ac a all fod wedi gweld rhywbeth a allai eu helpu gyda'u hymholiadau.

 

Hoffai Heddlu Gwent gymell pobl i ystyried peryglon defnyddio tân gwyllt neu ffyn gwreichion yn anghyfrifol. Mae'r mathau hyn o droseddau yn ddifeddwl a gall yr hyn mae rhai pobl yn ei ystyried i fod yn ychydig o hwyl arwain at beryglu bywydau gyda chanlyniadau dinistriol i'r bobl sy'n byw yn y cartref.

 

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, cysylltwch â ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 100 13/11/2018