Apêl am wybodaeth: Oeddech chi'n gyrru ar hyd Heol Lowlands yng Nghwmbrân dydd Sul 11 Awst?

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn ymosodiad yn ardal Cwmbrân. Hysbyswyd bod dyn a menyw yn cerdded ar hyd Heol Lowlands ger Cilgant Lowlands a Pharc Grove tua 8.30pm dydd Sul 11 Awst pan honnir bod y fenyw wedi gwthio'r dyn i'r ffordd, i lwybr car a oedd yn agosáu.

Gwyrodd y car a stopio ac ni chafodd neb ei anafu. Gwiriodd y gyrrwr nad oedd y dyn wedi ei anafu cyn gyrru i ffwrdd.

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad hwn a hoffent siarad â gyrrwr gwrywaidd y cerbyd. Os mai chi oedd y gyrrwr, hoffem bwysleisio nad ydych mewn unrhyw drwbl ond mae'n bosibl bod gennych chi wybodaeth allweddol i helpu ein hymholiadau.

Hefyd, os oedd unrhyw yrwyr eraill yn yr ardal ar adeg y digwyddiad hwn, gyda delweddau camera dashfwrdd, cysylltwch â ni.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900297255 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.