Apêl am wybodaeth – ymosodiad, Tredegar

Mae swyddogion yn Nhredegar yn apelio am wybodaeth ar ôl ymosodiad ar ddau ddyn yn Stryd y Castell yn oriau mân y bore ar 26ain Awst.

Digwyddodd yr ymosodiad tua 1.05am a derbyniodd y ddau ddyn anafiadau i'w pennau a'u hwynebau.

Mae ymholiadau yn parhau ar hyn o bryd a gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad hwn ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 35 26/08/18 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.