Apêl am wybodaeth yn dilyn anhrefn yng Nghwmbrân

Rydym yn ymchwilio i anhrefn y tu allan i dafarn Wetherspoons The John Fielding yng Nghwmbrân y penwythnos diwethaf.

Ychydig cyn 1am dydd Sadwrn 22 Awst cafwyd anghydfod y tu mewn a'r tu allan i'r adeilad ar Heol Caradog.

O ganlyniad i'r digwyddiadau aethpwyd â dau ddyn i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau pen. Maen nhw wedi cael eu rhyddhau ers hynny.

Mae tri dyn; un 24 oed o ardal Pont-y-p?l a dau 26 oed o Gwmbrân, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ymosodiad gyda bwriad o achosi niwed corfforol difrifol. Maen nhw wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad ag unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad neu unrhyw un â gwybodaeth, a gofynnir iddynt ffonio 101 gan ddyfynnu 2000306430, neu anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook  neu Twitter.