Apêl am wybodaeth yn dilyn Bwrgleriaeth ar Corportation Road. A welsoch chi unrhyw beth.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn bwrgleriaeth a ddigwyddodd ar Corportation Road rhwng 10:30pm a 10:50pm nos Sul 19 Tachwedd 2017.

Aeth dau ddyn a oedd yn gwisgo hetiau du dros eu hwynebau at y dioddefwr a gofyn faint o'r gloch oedd hi.Atebodd y dioddefwr ac yna ceisiodd gerdded i ffwrdd cyn i'r dynion barhau i'w ddilyn gan ofyn iddo edrych ar yr amser ar ei ffôn, tra'n dangos yr hyn y credir iddo fod yn flaen cyllell iddo. Pan wrthododd y dioddefwr, gwnaeth y dynion ymosod arno cyn gadael gyda'i ffôn symudol. Yn ffodus, ni chafodd y dioddefwr unrhyw anafiadau.

Disgrifir y dyn cyntaf fel g?r du, tua 18 oed a thua 5 troedfedd 10 modfedd o daldra ac yn siarad ag acen leol. Roedd yn fain, yn gwisgo top du â hwd a het bobl arno a oedd wedi'i dynnu dros ei wyneb er mwyn cuddio ei hunaniaeth. Roedd hefyd yn gwisgo trowsus loncian llwyd o ddefnydd polyester gloyw â stribed gloyw arian i lawr y coesau.

Disgrifir yr ail fel g?r du, tua 5 troedfedd 8 modfedd o daldra, yn fain ac yn gwisgo top du â hwd ac yn gwisgo het debyg i'r dyn cyntaf a oedd wedi'i dynnu dros ei wyneb yn yr un modd. Roedd yn gwisgo trowsus loncian du o ddefnydd cotwm.

Credwn mai digwyddiad ynysig ydyw ac os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif 537 19/11/17.