Apêl am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn Allt-yr-ynn, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth ar Heol Fields Park, Allt-yr-ynn yng Nghasnewydd dydd Sul 22 Medi 2019.

Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd rhwng 11.15pm dydd Sul 22 Medi a 7am dydd Llun 23 Medi 2019.

Yn ystod y fyrgleriaeth cymerwyd allweddi cerbyd ac o ganlyniad cafodd y cerbyd ei ddwyn. Volkswagen Touran glas yw'r car a gafodd ei ddwyn.

Cymerwyd nifer o eitemau personol, gan gynnwys cyfrifiaduron a chamera hefyd.

Hoffai swyddogion wybod pwy yw'r dyn yn y llun, a hoffent siarad ag ef, gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad i'r digwyddiad hwn.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y fyrgleriaeth hon ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900350678 neu anfon neges uniongyrchol atom trwy Facebook neu Twitter. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Rhywfaint o gyngor...

  • Sicrhewch fod yr holl ddrysau wedi cloi ac yn ddiogel bob amser ac yn arbennig yn y nos
  • Symudwch unrhyw eitemau gwerthfawr oddi wrth ddrysau a ffenestri a chuddiwch nhw o'r golwg ble y bo'n bosibl
  • Dywedwch wrth ffrind neu gymydog os ydych yn mynd i fod i ffwrdd o'r eiddo.
  • Hysbyswch ni am unrhyw bobl amheus a allant fod yn dangos diddordeb arbennig mewn eiddo.
  • Peidiwch â mynd at unrhyw un na chwestiynu unrhyw un a all fod yn ymddwyn yn amheus. Hysbyswch yr heddlu amdanynt drwy ffonio 999 mewn argyfwng neu 101 am gyngor cyffredinol.

Mae'r digwyddiadau hyn yn brin, ond gellir eu hatal yn sylweddol trwy ddilyn y cyngor uchod.