Apêl am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn Nhredegar

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn Graig-y-nos, Tredegar diwedd mis Rhagfyr 2018.

Digwyddodd y drosedd rhywbryd yn ystod nos Sul 30 Rhagfyr 2018, rhwng hanner nos ac 8.40am, pan aeth unigolyn anhysbys i mewn i gartref trwy ffenestr nad oedd wedi'i chloi.

Cafodd dau iPhone (iPhone 5 lliw arian mewn casyn plastig aur gydag ymyl du ac iPhone 5c lliw pinc mewn casyn pinc golau gyda thylluan arno) ac un iPad (iPad Air lliw arian mewn casyn o ddefnydd lliw hufen gyda blodau arno) eu dwyn wrth i'r perchennog gysgu i fyny'r grisiau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon Neges Uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 197 30/12/18.